Son Güncelleme: 1 Eylül 2022

FlexyTime, kullanıcılarının gizliliğine saygı duyar ve kişisel verilerini korumaya azami gayret gösterir.

Bu Gizlilik Politikası, tüm FlexyTime kullanıcıları ve müşterileri ile uygulamalarımız, web sitelerimiz, özelliklerimiz ve diğer hizmetlerimiz dahil olmak üzere tüm FlexyTime platformları ve hizmetleri için geçerlidir. Bu gizlilik politikası, FlexyTime’ın (“FlexyTime”, “biz”, “bize”, “bizim”) ve bağlı şirketlerimizin, FlexyTime.com web sitesinin ve üretkenliği analiz eden zaman izleme hizmeti (“Hizmet”) kullanımıyla ilgili olarak kişisel veriler de dahil olmak üzere bireyler hakkındaki bilgileri nasıl işlediğini açıklar. Aşağıda, bireyler hakkında ne tür bilgiler topladığımız ve neden topladığımız, bunlarla ne yaptığımız ve bu bilgileri nasıl ele aldığımız hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Bu web sitesine veya Hizmetlerimizden herhangi birine erişerek veya bunları kullanarak, bu Gizlilik Politikasını, Çerez Politikasını, Hizmet Koşullarını ve web sitemizde yayınlanan diğer koşulları ve politikalarda belirtilen tüm koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, bu web sitesinden ayrılmalı ve Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmayı bırakmalısınız.

1. Giriş

1.1 Bu Gizlilik Politikası, FlexyTime Hizmetinin bağımsız bireysel kullanıcılarının (“Kullanıcı” veya “siz”), FlexyTime web sitesinin ziyaretçilerinin (“siz”) Kişisel Verilerinin işlenmesindeki ilişkileri, görevleri yönetir ve düzenler. Ayrıca bu Gizlilik Politikası, Çalışanlarının veya Hizmet içindeki FlexyTime hesap grubundaki (“Müşteri”) diğer bireylerin zamanını izleyen şirketler, kuruluşlar, kurumlar, insan grupları vb. adına FlexyTime tarafından Kişisel Verilerin işlenmesini de yönetir ve düzenler

1.2 FlexyTime, Kişisel Verileri geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak ve Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içindeki Veri Sahipleri ile ilgili olarak işleyecektir. FlexyTime, kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (AB) 2016/679 Avrupa Yönetmeliğinin (AB) ve 24 Mart 2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekliliklerine uyacaktır.

1.3 Bu Gizlilik Politikasında, “FlexyTime” terimiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı bir şirket olan, kayıt numarası: 84695-5 olan Suadiye Mah. Bağdat Cad. Ark 399 Apt. No:399/1/1 Erenköy – Kadıköy – İstanbul, Türkiye adresindeki Eclone Yapay Zeka A.S. kastedilir.

1.4 Bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı şekliyle “Kişisel Veriler”, “Veri Sahibi”, “İşleyen”, “Denetleyici”, “İşlemci” ve “Denetleyici Otorite” terimleri, GDPR’de verilenlerle aynı anlamlara sahip olacaktır.

1.5 FlexyTime, Veri Denetleyicisi olarak hareket eder ve aşağıdaki verilerin işlenmesi için amaç ve araçları belirler:

• Kendileri FlexyTime’ın müşterisi olan ve Kişisel Verilerini doğrudan FlexyTime’a ileten, örneğin serbest çalışanlar ve bağımsız olarak FlexyTime’a kaydolan diğer kişiler gibi Kullanıcıların Kişisel Verileri (kendi kullanımları için FlexyTime hesabı oluşturan kişiler)

• FlexyTime’dan ticari iletişim ve diğer haber ve güncellemeleri almak için abone olan ancak FlexyTime Hizmetinin kayıtlı kullanıcısı olmayan kişilerin Kişisel Verileri.

1.6 FlexyTime, Müşteriler tarafından FlexyTime’a aktarılan Kişisel Verileri işlerken, FlexyTime Veri İşleyicisi olarak hareket eder.

2. Veri işlemcisi olarak FlexyTime tarafından müşteriler adına verilerin işlenmesi

2.1 Bu bölüm, Müşterinin çalışanlarının kişisel verileri gibi Hizmetin son kullanıcılarının Kişisel Verilerini FlexyTime’a aktaran FlexyTime Müşterileri ile ilgilidir. Bu tür verilerle ilgili olarak, Müşteri Kişisel Verileri işleme amacını ve araçlarını belirler, dolayısıyla Müşteri Veri Denetleyicisidir.

2.2 FlexyTime, Müşteri adına son kullanıcıların Kişisel Verilerini işler ve FlexyTime, verilere yalnızca Hizmeti sunmak için erişir, bu nedenle FlexyTime, Veri İşleyicisidir.

2.3 Veri Sahibi olarak siz FlexyTime Hizmetinin son kullanıcısıysanız ve profiliniz işvereniniz tarafından oluşturulduysa, adına verileri işlediğimiz Müşterinin (örneğin, işvereniniz veya hesabınızı oluşturan diğer kuruluş) gizlilik politikası geçerli olacaktır. Bu, FlexyTime hesabınızın bir parçasını oluşturan Kişisel Verilerin işlenmesiyle bağlantılı olarak bir Veri Sahibi olarak sahip olabileceğiniz herhangi bir soruşturma, talep, itiraz veya şikayetin Veri Denetleyicisi olarak Müşteriye yöneltilmesi ve Müşteri tarafından çözülmesi gerektiği anlamına gelir.

İşleme detayları

2.4 Müşteri, kendi grubundaki son kullanıcılar için hesap oluşturduğunda, Müşteri, bu tür son kullanıcıların Kişisel Verilerini FlexyTime’a aktarır. Bu şekilde Müşteri, FlexyTime’a Müşteri ile FlexyTime arasında akdedilen sözleşme uyarınca Müşteriye Hizmet sağlamak için Kişisel Verileri işlemesi talimatını verir.

2.5 Şüpheye mahal vermemek için, bu Gizlilik Politikası, son kullanıcıların Kişisel Verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak Müşterinin FlexyTime’a verdiği eksiksiz ve nihai talimatları içerir ve bu Gizlilik Politikası, bağlayıcı bir veri işleme sözleşmesi oluşturur.

2.6 FlexyTime, tüm Kişisel Verileri her zaman Müşterinin talimatlarını izleyerek ve geçerli olduğunda GDPR gereklilikleri de dahil olmak üzere geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak Müşteri adına işleyecektir.

Kişisel verilerin türü ve veri sahibi kategorileri

2.7 Kişisel Verileri Müşteri adına işlenecek olan veri konusu kategorileri, Müşterinin çalışanlarını, temsilcilerini ve Müşterinin grup hesabı altında kaydedilecek diğer son kullanıcıları içerir. Bu kişilere ilişkin Kişisel Veri içerebilecek bilgiler 4. paragrafta belirtilmiştir.

2.8 Müşteri, son kullanıcıların Kişisel Verilerinin işlenmesi için gerekli tüm izinleri aldığını ve/veya diğer uygun yasal dayanaklara dayandığını beyan eder. Müşteri, Kişisel Verilerinin bir İşlemci olarak FlexyTime’a ve FlexyTime tarafından Hizmetin sağlanması için kullanılan diğer üçüncü taraflara aktarıldığı konusunda son kullanıcıların bilgilendirildiğini onaylar.

İşlem süresi

2.9 FlexyTime, FlexyTime’ın Müşteriye Hizmeti sağladığı ve Müşterinin aktif bir FlexyTime hesabı olduğu sürece yukarıda belirtilen verileri işleyecektir.

2.10 Müşteri tarafından bir son kullanıcının hesabı silindiğinde, FlexyTime, Müşterinin istatistiksel ve analitik ihtiyaçları için Müşterinin grubundaki silinen hesapların verilerini işleyecektir. Ancak bu tür veriler, Müşterinin talebi üzerine herhangi bir zamanda silinebilir.

2.11 FlexyTime ile Müşteri arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiyi sonlandırdıktan sonra, yasal yükümlülüklere uymak, güvenilir yedekleme sistemleri sağlamak, anlaşmazlıkları çözmek için gerekli olabilecek bazı Kişisel Verileri gerekli minimum miktarla sınırlı olarak saklamaya devam edebiliriz. Çünkü ilgili veriler yasal yükümlülüklere uymamız, güvenilir yedekleme sistemleri sağlamamız, varsa Müşteri ile FlexyTime arasındaki anlaşmazlıkları çözmemiz, dolandırıcılığı ve kötüye kullanımı önlememiz, FlexyTime anlaşmalarını yürürlüğe koymamız ve/veya FlexyTime’ın veya üçüncü şahısların meşru menfaatlerini takip etmemiz için gerekebilir.

Alt Veri İşleyiciler

2.12 Müşteri, FlexyTime’ın Müşterilere Hizmet sağlamak için Paragraf 7’de belirtilen hizmetleri FlexyTime sağlayan alt işlemcileri kullanmasına izin verir. FlexyTime, yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen aynı veri koruma yükümlülüklerine uyan alt işlemcileri kullanmaya gayret eder. İlgili alt veri işleyicisi GDRP’nin geçerli olduğu ülkelerde ise Gizlilik Politikası, yeterli olan ve uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulayan alt veri işleyicileri tercih edilecektir. Böyle bir alt işlemci veri koruma yükümlülüklerini yerine getiremezse, FlexyTime Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır.

Kontrolör için yardım

2.13 İşlemenin niteliğini dikkate alarak, Veri İşleyicisi olarak FlexyTime, Müşterinin bir Veri Denetleyicisi olarak aşağıdakilerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi için mümkün olduğunca teknik veya organizasyonel önlemlerin sağlanmasında Müşteriye yardımcı olacaktır:

• FlexyTime’ın Müşteri adına işlediği Kişisel Verilerine erişim veya düzeltme, silme, kısıtlama, taşınabilirlik, engelleme veya silme ile ilgili olarak Müşterinin son kullanıcılarından gelen talepler. Bir Veri Sahibi böyle bir talebi doğrudan FlexyTime’a gönderirse, FlexyTime bu talebi derhal Müşteriye iletilmesinde.

• Kişisel Veri ihlallerinin araştırılması ve bu tür Kişisel Veri ihlalleriyle ilgili olarak Denetim Otoritesine ve Müşterinin son kullanıcılarına bildirimde bulunulmasında.

Verilerin iade edilmesi ve silinmesi

2.14 Yürürlükteki yasalar aksini gerektirmedikçe, FlexyTime’ın Müşteri ile olan sözleşmenin feshedilmesinden ve Müşterinin hesabının ve onunla ilişkili tüm hesapların silinmesinden sonra Müşterinin verilerini saklama yükümlülüğü yoktur.

2.15 Müşterinin tercihine göre, FlexyTime, işlemeyle ilgili Hizmetin sağlanmasının sona ermesinden sonra tüm Kişisel Verileri silecek veya Müşteriye iade edecek ve yürürlükteki yasalar FlexyTime’ın bu Kişisel Verileri saklamasını gerektirmediği sürece mevcut kopyaları silecektir.

3. İşleme amaçları ve gerekçeleri

3.1 Denetleyici olarak FlexyTime, Kişisel Verilerinizi size Hizmeti sağlamak, Hizmetimizi geliştirmek, Hizmetle ilgili olabilecek sorunları çözmek ve mümkün olan en iyi müşteri deneyimini almanızı sağlamak için işleyecektir.

3.2 FlexyTime, aşağıdaki amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kişisel Verilerinizi toplar ve işler:

• FlexyTime hesabınızı oluşturarak ve size Hizmeti sağlayarak sizi Hizmetin kullanımı için kaydettirmek;

• Hizmet için size fatura göndermek ve ödemeleri işlemek;

• Hesap ayarlarınızı oluştururken Hizmet kullanımınızı kişiselleştirmek;

• Hizmetimizin bir özelliği olarak performansınızı analiz etmek;

• FlexyTime Hizmeti hakkında sizi bilgilendirmek ve size Hizmetle ilgili her türlü desteği sağlamak, sorularınızı yanıtlamak ve taleplerinizi işleme koymak için sizinle iletişim kurmak;

• Hizmeti iyileştirmek veya Hizmet içinde yeni özellikler geliştirmek için;

• Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlamak için analiz ve ölçüm. Örneğin, ürün tasarımını optimize etmek, raporlar oluşturmak ve FlexyTime Hizmetinin kullanımı hakkında istatistikler oluşturmak için Hizmeti kullanımınızla ilgili verileri analiz ederiz;

• Size kişiselleştirilmiş reklamlar, promosyonlar ve teklifler sunmak;

• FlexyTime’ın, Müşterilerinin, Kullanıcılarının ve diğer üçüncü şahısların yasal çıkarlarını korumak ve örn.

Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında kapsanmayan bir amaç için kullanmadan önce onayınızı isteyeceğiz.

3.3 FlexyTime, Kişisel Verilerinizi yalnızca yasal dayanağa sahip olduğumuz durumlarda toplar ve işler. Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal gerekçeler, belirli veri grubuna ve bu verilerin işlenme amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Aynı Kişisel Verileri aynı anda birkaç amaç için ve sırasıyla birden fazla yasal zeminde işliyor olabileceğimizi unutmayın.

Sözleşme: Sözleşmeyi akdetmek ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için belirli bilgilere ihtiyacımız olduğundan, Kişisel Verilerinizi işlemenin yasal dayanağı çoğu zaman Hizmet Kullanıcısı olarak sizinle FlexyTime arasındaki sözleşme ilişkisidir.

Yasal yükümlülük: Bazı durumlarda FlexyTime, Kişisel Verileri, finansal ve vergi raporlama yükümlülükleri gibi yürürlükteki yasaların bize yüklediği yasal yükümlülükler temelinde veya yasal süreçlere yanıt vermemiz gerektiğinde işler.

Meşru menfaatler: Kişisel Verilerinizin işlenmesi, FlexyTime’ın meşru menfaatlerini takip etmek veya üçüncü şahısların meşru menfaatleri için gereklidir, ancak bu işleme her zaman hak ve özgürlüklerinize ağır basmamalıdır. Örneğin, işinizi büyütme ve iyileştirme konusundaki meşru menfaatimize dayalı olarak verilerinizi pazarlama amaçlarıyla işleyebiliriz. Diğer meşru menfaatler arasında, Kullanıcılarımızın ve Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Hizmetin sürdürülmesi, Hizmetimizin kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanılabilir hale getirilmesi için reklam yapılması, Hizmetle ilgili dolandırıcılık, kötüye kullanım, güvenlik ve teknik sorunların tespit edilmesi ve önlenmesi, ortaklarımıza karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal talepler vb.

Rıza: Onayınıza dayalı olarak işlediğimiz bazı Kişisel Veriler. Bu, sözleşmenin ifası için ihtiyacımız olmayan bilgilerdir, ancak gönüllü olarak bize bu tür bilgileri sağlayabilirsiniz. Fotoğrafınızı FlexyTime hesabınıza yüklemek, notlar girmek, blog abonelik alanına e-posta adresinizi girmek ve “abone ol”a tıklamak gibi açık ve onaylayıcı eylemlerde bulunarak, ilgili Kişisel Verilerinizin işlenmesine onay vermiş olursunuz. Devamsızlık takvimini kullanarak ve “uzak zaman” ekleyerek olumlu bir eylemde bulunur ve bu bilgiyi FlexyTime hesabınızda açıkça kullanılabilir hale getirirsiniz. Bu bilgileri istediğiniz zaman silme ve onayınızı geri çekme hakkına sahip olduğunuzu unutmayın.

4. FlexyTime kullanıcılarından topladığımız bilgiler

4.1 FlexyTime, Hizmeti kullandığınızda çeşitli şekillerde bilgi toplar, üretir ve alır. Bu bilgilerin bir kısmı Kişisel Verileri oluşturmaktadır.

Hesabınızı oluştururken verdiğiniz bilgiler

4.2 FlexyTime Hizmetlerinin bir Kullanıcısı olarak, bize Kişisel Verilerinizi içeren bilgileri sağlarsınız. Kayıt olduktan ve profilinizi oluştururken bize aşağıdaki bilgileri sağlarsınız:

•Ad Soyad

• E-posta adresi

•Şifre

•Ödeme bilgileri

•Telefon numarası

• Sosyal medya hesap bilgileri (sosyal medya hesabınızı FlexyTime hesabınıza bağlayarak kaydolursanız)

• Fotoğraf (gönüllü)

4.3 Hizmet içindeki bazı seçeneklerin, Kullanıcılarımızın fotoğrafınız gibi Kişisel Verilerini veya notlara girdiğiniz herhangi bir verinin yanı sıra bazı özel kategori verilerini, örneğin devamsızlık takvimini kullanırken sağlıkla ilgili verileri gönüllü olarak ifşa etmelerine izin verdiğini lütfen unutmayın. işlev. FlexyTime, Hizmetin sağlanması için gerekli olmadığı için Kullanıcıları bu tür verileri sunmaya zorlamaz ve Kullanıcılar, yukarıda belirtilen verileri bize sağlamadan Hizmeti kullanabilir.

Üçüncü taraf entegrasyonları

4.4 FlexyTime Hizmetinin belirli yönleriyle ilgili olarak üçüncü taraf hizmetlerini entegre etmeyi seçebilirsiniz. Üçüncü taraf hizmeti, Hizmetle entegre olan bir yazılımdır ve FlexyTime hesabınız için bu tür bir entegrasyonu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

4.5 Etkinleştirildiğinde, ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcı bizimle belirli bilgileri paylaşabilir. Örneğin, Hizmete kaydolmak için bir üçüncü taraf hizmeti (Google, Facebook, Twitter veya LinkedIn gibi) kullanmayı seçerseniz, bu tür bir hizmetin sağlayıcısı bize adınızı, kullanıcı kimliğinizi ve e-posta adresinizi gönderebilir. adres. Veya başka bir üçüncü taraf uygulamasının (ör. proje yönetim hizmeti, Google veya Outlook takvimi) verilerin Hizmete aktarılmasına izin vermesi etkinleştirilirse, uygulamanın bize sunulmasına izin vermeyi seçtiğiniz bilgileri alabiliriz. Hangi verilerin bize ifşa edilebileceğini anlamak için bu üçüncü taraf hizmetlerinin gizlilik ayarlarını kontrol etmelisiniz.

Hesabınızı yapılandırarak sağladığınız bilgiler

4.6 Performans izleme tercihleri ​​dahil olmak üzere FlexyTime hesabınızın ayarlarını yapılandırdıktan sonra, bize diğer bilgilerle bağlantılı olarak Kişisel Veriler içerebilecek aşağıdaki bilgileri sağlarsınız:

Konum, saat dilimi, iş gününüzün başlangıç ​​ve bitiş saati, çalışma süresi, iş başlangıç ​​ve bitiş saati takibi, iş günleri, takip günleri, saatlik ücret, çevrimdışı zaman giriş seçenekleri, özel zaman giriş seçenekleri, toplanacak uygulama adları, seçenekler sahiplerini gizleme, devamsızlık takvimi, iş arkadaşları hakkında bilgi, proje maliyetlerini hesaplama aracını kullanma seçeneği.

Hizmeti kullanırken oluşturulan bilgiler

4.7 FlexyTime tarafından işlenen bilgilerin bir kısmı, Hizmeti kullanarak sizin tarafınızdan oluşturulur ve bu bilgiler Kişisel Verileri de içerebilir. FlexyTime, Hizmeti kullandığınızda aşağıdaki bilgileri kaydeder:

Oturum açtığınız IP adresi, tarayıcı türü ve tarayıcı yazılım sürümü, kullanılan uygulamaların adları, üzerinde çalışılacak görev adları, ziyaret edilen web siteleri, FlexyTime istemci sürümü, uygulamanın yolu, kullanım başlangıç ​​ve bitiş zamanı ve harcanan süre molalarda. FlexyTime, tuş vuruşlarının veya fare hareketlerinin sayısını kaydedebilir, ancak ne yazdığınızı veya nereye tıkladığınızı kaydetmeyiz. Bir tuş vuruşu günlüğü uygulaması değildir.

4.8 Hizmetin Müşterisi değil de yalnızca son kullanıcı olduğunuzda, yukarıda belirtilen bilgiler Müşteri (örneğin işvereniniz) tarafından FlexyTime’a sağlanır.

5. FlexyTime web sitesi ziyaretçilerinden topladığımız bilgiler

5.1 Web sitemizi ziyaret ettiğinizde Kişisel Verilerinizi içerebilecek aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

• Cihazınız ve tarayıcınız

• IP adresiniz

• Kullandığımız çerezler ve benzer teknolojilerden toplanan diğer bilgiler.

Çerez Politikamızı okuyarak web sitemizde çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

5.2 FlexyTime bloguna abone olduğunuzda, blog girişlerine yorum yaptığınızda veya bize bir soru gönderdiğinizde, FlexyTime’a Kişisel Verilerinizi içeren aşağıdaki bilgileri sağlamış olursunuz:

• Adınız

• E-posta adresiniz

5.3 Blogumuza veya haber bültenimize abone olduğunuzda, size haber bültenleri, reklamlar ve diğerleri gibi bilgilendirici materyaller göndermek için e-posta adresinizi işleyeceğiz. Herhangi bir zamanda, yukarıda belirtilen bilgileri e-posta alt bilginize alma aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

6. Saklama süresi

6.1 FlexyTime, FlexyTime hesabınızı sürdürdüğünüz veya FlexyTime’ın size Hizmeti sağlaması için gerekli olduğu sürece Kullanıcı hesabının Kişisel Verilerini saklar.

6.2 Hizmeti kullanırken sizin tarafınızdan oluşturulan veriler (paragraf 4.7) FlexyTime tarafından 13 ay boyunca saklanır. 13 aydan sonra sadece “varış saati”, “kalkış saati”, “FlexyTime saati” ve “işte geçirilen süre” gibi genel bilgiler istatistiksel amaçlarla tutulur.

6.3 Bir Kullanıcı olarak, FlexyTime hesabınızı silerek veya başka bir şekilde FlexyTime Hizmeti sözleşmesini feshederek bizimle olan ilişkinizi sonlandırdıktan sonra, yasal yükümlülüklerimize uymak, varsa anlaşmazlıkları çözmek için makul ölçüde gerekli olan belirli bilgileri saklamaya devam edebiliriz. dolandırıcılığı ve kötüye kullanımı önlemek, sözleşmemizi uygulamak ve/veya meşru çıkarlarımızı korumak.

7. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmak

7.1 FlexyTime’ın size Hizmetimizi sunabilmesi için, işimizin olağan akışı içinde ihtiyaç duyduğumuz farklı hizmetleri bize sağlayan üçüncü taraflarla çalışıyoruz. Bu nedenle Kişisel Verilerinizi bu tür üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi FlexyTime adına işlerler.

7.2 Kişisel Verilerinizin alıcı kategorileri, barındırma ve sunucu ortak yerleşim hizmeti sağlayıcılarını, iletişim ve içerik dağıtım ağlarını, veri ve siber güvenlik hizmeti sağlayıcılarını, faturalandırma ve ödeme işleme hizmeti sağlayıcılarını, dolandırıcılık tespit ve önleme hizmet sağlayıcılarını, web analitiğini, e-postayı içerir. dağıtım ve izleme hizmeti sağlayıcıları, oturum kayıt hizmeti, pazarlama hizmeti sağlayıcıları, hukuk ve mali danışmanlar ve diğerleri (“Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar”).

7.3 Üçüncü Şahıs Hizmet Sağlayıcıları, talep edilen hizmeti bize sağlamaları için yalnızca gerekli olan minimum miktarda Kişisel Veri alırlar. FlexyTime, Kişisel Verileri yalnızca Kişisel Verilerin GDPR’ye ve diğer geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işlenmesini sağlamak için uygun önlemleri uyguladıklarını kanıtlayabilen Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarla paylaşır.

7.4 Bazı durumlarda, bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmak için yasal zorunluluklarımız olabilir. Böyle bir durum, Kişisel Verilerinizin üçüncü bir kişi ile paylaşılmasının kanunen zorunlu olması veya resmi makamlar tarafından bilgi talep edilmesi halinde ortaya çıkabilir.

7.5 FlexyTime, Kişisel Verilerinizi, Hizmetlerin sağlanması ve bu Gizlilik Politikasında açıklanan diğer amaçlar için FlexyTime’ın ana şirketi, yan kuruluşları, iştirakleri, distribütörleri ve bayileri ile paylaşabilir. FlexyTime ayrıca, FlexyTime’ın satması, satın alması, birleşmesi, satın alması veya diğer şirketler veya işletmelerle ortak olması veya FlexyTime’ın yeniden yapılanma, tasfiye veya iflas durumunda olması durumunda Kişisel Verilerinizi paylaşabilir.

7.6 FlexyTime tarafından işlenen Kişisel Veriler, AEA dışındaki alıcılara aktarılabilir. FlexyTime, Kişisel Verileri AEA dışına aktarırsa, FlexyTime, Kişisel Verileri yalnızca yeterli veri işleme ve koruma gerekliliklerini yerine getirmiş ve yeterli düzeyde koruma sağlayabilen veya yeterli garantiler vermiş olan alıcılara gönderecektir.

8. Veri sahibinin hakları

8.1 Avrupa Ekonomik Alanı da dahil olmak üzere belirli ülkelerde bulunan bireyler, Kişisel Verileriyle ilgili olarak belirli yasal haklara sahiptir. Kanun tarafından sağlanan herhangi bir muafiyete tabi olarak, bu verileri güncellemek, silmek veya düzeltmek için Kişisel Verilerinize erişim talep etme, verilerinizin işlenmesini kısıtlama veya bunlara itiraz etme hakkınız ve bunların taşınabilirliği hakkınız olabilir. Kişisel Verileriniz.

8.2 FlexyTime hesabınızda oturum açarak veya aşağıdaki Paragraf 11’de verilen iletişim bilgilerini kullanarak FlexyTime ile iletişime geçerek bu hakları kullanabilirsiniz.

8.3 Ayrıca, FlexyTime’ın Kişisel Verilerinizi yasa dışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak FlexyTime’a şikayette bulunma hakkına sahipsiniz veya ülkenizdeki ilgili bir veri koruma denetleme kurumuna şikayette bulunabilirsiniz.

8.4 Kişisel Verileri Müşteri tarafından FlexyTime’a sağlanan bir bireyseniz (örneğin, Müşterinin bir çalışanı), yukarıda belirtilen bir Veri Sahibi olarak haklarınızı kullanmak için lütfen Müşteri ile iletişime geçin.

8.5 FlexyTime, Müşteri tarafından Kişisel Verileri FlexyTime’a sağlanan ve Veri Sahibi olarak haklarını kullanan bir kişiden bir şikayet veya talep alırsa, FlexyTime, önceden yazılı izin olmaksızın bu şikayet veya talebe yanıt vermeyecektir. Müşteri.

9. Kişisel veri güvenliği

9.1 FlexyTime, Kişisel Verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak için makul kurumsal, teknik ve idari önlemleri kullanır. Kullanıcıları, Müşterileri ve son kullanıcılarını kendi Kişisel Verilerinin yanı sıra sahip oldukları Kişisel Verilere dikkat etmeye ve FlexyTime hesabı için güçlü şifreler belirlemeye, oturumun bitiminden sonra oturumu kapatarak bilgisayara ve tarayıcıya erişimi sınırlamaya teşvik ediyoruz. , ve mümkün olduğunca FlexyTime’a açıklanması Veri Sahibine önemli zarar verebilecek herhangi bir hassas bilgi vermekten kaçının.

9.2 Bize sağlanan Kişisel Verilerin işlenmesinde yer alan FlexyTime’ın tüm yetkili personeli, gizlilik yükümlülüklerini taahhüt etmiştir ve Kişisel Verilere yetkisiz olarak erişmeyecek veya başka bir şekilde işlemeyecektir ve bu verilerin ilk elde edildiği amaçlar için gerekli değilse.

9.3 Kişisel Veri ihlali olması durumunda, geçerli yasalarda belirtilen yükümlülüklere uygun olarak sizi bilgilendireceğiz ve Kişisel Veri ihlallerinin soruşturulması ve bu tür kişisel verilerle ilgili olarak denetleyici makamlara ve veri sahiplerine bildirimde bulunulması konusunda makul yardım sağlayacağız. ihlaller.

10. Gizlilik politikası değişiklikleri

10.1 FlexyTime, örneğin yeni hizmetler veya yeni özellikler sunduğumuz durumlarda bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfaya yüklendiği andan itibaren yürürlüğe girer ve uygulanır.

10.2 Bu nedenle, zaman zaman bu sayfayı kontrol etmenizi öneririz. Bu politikada yapılan değişiklikler uygulandıktan sonra Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek veya Kişisel Verilerinizi bize başka bir şekilde sağlayarak, Gizlilik Politikasının güncellenmiş şartlarını kabul etmiş olursunuz.

11. İletişim bilgileri

Bu Gizlilik Politikası veya veri işleme uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda veya Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen bizimle hello@flexytime.com adresinden e-posta yoluyla iletişime geçin veya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak:

Eclone Yapay Zeka A.S – FlexyTime

Attn: Veri Koruma Görevlisi

Adres: Suadiye Mah. Bağdat Cad. Ark 399 Apt. No:399/1/1 Erenköy – Kadıköy – İstanbul, Türkiye

1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.